Αρχείο: May, 2012


 

05.05.2012

There’s a feeling I get

, 2:00 am

Ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο
οι πικραμένοι οπαδοί το ξέρουμε μόνο.

Ανεώχθησαν οι Ουρανοί
και ανελήφθη Ιώζεππ ο Πατήρ
καθεζόμενος εκ δεξιών του Νονού
και Μεγάλου Αρχιτέκτονος, Ιώχααν του Κατωλλανδίτου

Του δε κρισίμου λακτίσματος εποστρακισθέντος
η του Υιού Λίο καρδία Λίαν επικράνθη
και εκέκραξεν αυτώ, Ιώζεππ Ιώζεππ
λαμά σαβαχθανί

Κι ο Αη Κόραξ εν είδει περιστεράς
την των ποινών εσχάτη προθύμως καταλογίσας
κοπιάσας αλλ΄ ουκ ιάσας
εβεβαίου του Τέλους το ασφαλές

Εφονεύθη γαρ το Καλόν υπό μελαχρόων Θηρίωνε
Ντρογκμπά Υποσαχαρίου και Ραμίρεζ Υπεράτλαντος
Και ανεγεννήθη εκ τέφρας παιδίον παλαιόν
και το όνομα αυτού: Ελ Νίνιο Τόρρες

ό έστιν μεθερμηνευόμενον
εις την αρχαίαν Καταλανικήν
Εως-φόρος, ο Φέρων το Έως Εδώ
Και Μη Παρέκει

Ίνα πληρωθούν τα υπό Αχρείων Προφητών
καταρασθέντα τε και μηχανευθέντα
Γκούους του Σκαιού, Ζοσέ Παγκακίστου,
Ρωμάν δε έτι Δολιοτάτου και του Μαμμωνά θεράποντος.

Ειδικά αφιερωμένο στον Elias του buzz, κι ας απεχθάνεται τις επαγγελματικές αθλοπαιδειές. Να ευθυμήσομε λιγάκι, πριν τα μετεκλογικά δεινά.

Δερζ α φήλινγκ αϊγκέτ
γουέν αϊλούκ του δη Γουέστ:
Χέηβεν κεν γουέητ.

Tornarem A Vèncer.