Μαύρο στις ελίτ, θρίαμβος της Ελίτ;


Κατά πως φαίνεται πολλοί δεν καταδέχτηκαν να ψηφίσουν το μεγαλομπακάλη (μόλις 47% η συμμετοχή). Σενάρια τρόμου και ημικρανίες.