Πολίτες-Δημοσιογράφοι: History’s New First Draft


Τον τρόμο και την περηφάνεια του Λονδίνου δεν τα διηγήθηκαν οι κουρασμένες φωνές των παραδοσιακών ΜΜΕ, αλλά οι ίδιοι οι κάτοικοί του - αυτοί που έζησαν και είχαν τα εργαλεία για να πουν την ιστορία όπως δεν έχει ξαναειπωθεί ποτέ.