Βιντεοδρόμιο (IV): Make games, not war


Η πολιτική είναι ένα MMORPG. Ο Ted Castronova εκλαϊκεύει στον Guardian. Τροφή για σκέψη εδώ κι εδώ.