Αιώνας θανάτου


Συγκλονιστική - αν και συντηρητική - εκτίμηση της γενοκτονικής μανίας του περασμένου αιώνα... πάνω από 45 εκατομμύρια άνθρωποι (η πλειοψηφία άμαχοι) έχουν σφαγιασθεί σε περίπου 50 περιστατικά γενοκτονίας ή πολιτικών μαζικών φόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Μπορεί η καλύτερη κατανόηση αρχικών σημαδιών, η πολιτική βούληση ή η δημιουργία δημοκρατικών καθεστώτων να αλλάξουν την κατάσταση; Ένα σχετικό ποστ από τον Νίκο Δήμου εδώ. (Το γράφημα από το National Geographic, Ιαν. '06) . Μ.-