Η Δύση του “ηλίθιου δικτύου;”


Είμαστε κοντά στο τέλος του δρόμου - και η υπέροχη μυθολογία του Ίντερνετ δεν μπορεί να σταματήσει τις εξελίξεις. Ακόμα πιο επώδυνο για τους πιονέρους του ARPANET το γεγονός ότι στο κέντρο των εξελίξεων βρίσκεται η AT&T.