Ελλάς..


Ποιότητα πολιτικού λόγου και ανοικτά, δημοκρατικά κόμματα. Αντί σχολίου, παραπομπές: εδώ κι εδώ. -y