Χαλάντρι – Κλακσβίκη – Χαλάντρι (μέσω Βουνοθέας)


Τα μάλα με συνεκίνησε η συνεισφορά του εξωτικού καμπινέ* λεκτικών εδωδίμων του αγαπητού Κουκουζελί στη διάσωση της πολιτιστικής κλερονομιάς του Μπορντόι. Κλείνω, γλυκιά μέθη της ιντερτεξτυαλιτέ, με μια παραπομπή στην παραπομπή (ιδέτε και τους υπέροχους χάρτες, γευτείτε και τις λοιπές νοστιμιές).

* Σχωράτε μου το στρατηγακισμό – πρόκεται περί γαλλικής λέξεως.