Μεταναστευτική πολιτική


Στον Έβρο, λαθρομετανάστης και τιμητική. Στο Μερσυνίδι, στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κατά τ' άλλα, "we need to protect people who are wronged, if indeed they are wronged."