Επιθετικοί σεξομανείς μαύροι…


και πανέξυπνοι Εβραίοι.