Βιντεοδρόμιο (ΙΙ)


Sweatshops για την παραγωγή ψηφιακών αγαθών. “Συνάλλαγμα”. Συνοριακός καπιταλισμός και άλλες τρύπες στον τοίχο μεταξύ “εικονικού” και “πραγματικού.” (link)